По проекта е изградена и оборудвана зала в която ще бъдат провеждани обученията.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯАТА ПО ЧАСОВЕ


Ден първи - събота

1 08:30 - 09:00 Регистрация, Откриване и въведение в курса
2 09:00 - 10:00 Модул 1
3 10:00 - 10:10 Почивка
4 10:10 - 11:40 Модул 2
5 11:40 - 11:50 Почивка
6 11:50 - 13:20 Модул 3

Ден втори - неделя

1 08:30 - 10:00 Модул 3
2 10:00 - 10:10 Почивка
3 10:10 - 11:40 Модул 3
4 11:40 - 11:50 Почивка
5 11:50 - 13:20 Модул 4

Ден трети - поледелник

1 17:00 - 18:30 Модул 5
2 18:30 - 18:40 Почивка
3 18:40 - 20:10 Модул 6

Ден четвърти - вторник

1 17:00 - 18:30 Модул 7
2 18:30 - 18:40 Почивка
3 18:40 - 20:10 Решаване на тестове.

Ден пети - сряда

1 17:00 - 18:30 Практически упражнения за провеждане на одит и решаване на тестове.
2 18:30 - 18:40 Изпитен тест
3 18:40 - 20:10 Модул 6