По проекта ще бъдат проведени обучения на мениджъри и вътрешни одитори по следните 4 стандарта :

- BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”

- БДС EN ISO 22000:2005 „Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига”

- БДС EN ISO 14001:2005 „Системи за управление по отношение на околната среда.

- БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството. Изисквания” /СУК/ и БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”.Периоди на провеждане на курс “Мениджър на системи за управление на качеството и вътрешен одитор по изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011”

- I-ви курс: 12.04-16.04.2014

- II-ри курс: 26.04-30.04.2014

- III-ти курс: 10.05-14.05.2014Период на провеждане на курс “Мениджър на системи за управление на околната среда и вътрешен одитор по изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011”

- I-ви курс: 31.05-04.06.2014

- II-ри курс: 21.06-25.06.2014Период на провеждане на курс “Mениджър на системи за управление на здравето и безопасността при работа и вътрешен одитор по изискванията на BS OHSAS 18001:2007 в съответствие С БДС EN ISO 19011:2011”

- I-ви курс: 14.06-18.06.2014

- II-ри курс: 17.05-21.05.2014Период на провеждане на курс “Mениджър на системи за управление безопасността на хранителни продукти и вътрешен одитор по изискванията на БДС EN ISO 22000:2005 в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011”

- I-ви курс: 24.05-28.05.2014Възможни графици за обучение през септември, октомври и ноември според заявките на желаещите за обучение!


Програмите на съответните обученияата може да свалите от долните линкове:

Програма за курс по ISO 14001

Програма за курс по OHSAS 18001

Програма за курс по ISO 9001

Програма за курс по ISO 22000